ΕΤΟΣ 2016 (Καβαλα)
Φωτογραφίες στην κατηγορία..2

ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΒΑΛΑ
Φωτογραφίες στην κατηγορία..10

ΕΤΟΣ 2014
Φωτογραφίες στην κατηγορία..10

ΕΤΟΣ 2013
Φωτογραφίες στην κατηγορία..9

ΕΤΟΣ 2012
Φωτογραφίες στην κατηγορία..7